YOUCONTROL

YouControl är en av de samarbetspartner som vi håller närmast hjärtat, företaget grundades och tog sin nuvarande form år 2012 och har sitt säte och Showroom tillsammans med oss på Lightconcept på Östermalm i Stockholm.

Företaget har fram till idag utfört några av Sveriges mest prestigefyllda projekt och har även flera projekt utomlands.

Tillsammans med oss erbjuder Youcontrol specialanpassade ljud-, bild- och belysningsinstallationer för ditt hem. Det viktigt att hela familjen kan använda systemets alla funktioner, att produkterna som valts håller en hög kvalitét samt att hela systemet diskret integreras i ditt hem.

Deras vision är att expandera och nå ut till ännu fler kunder och nya affärsområden, med en affärsidé att hålla en personlig profil gentemot sina kunder med en nära kontakt för att uppnå absolut bästa resultat.